keskiviikko 19. syyskuuta 2012

Rakentamisen vaiheista

Olen itse töissä IT-alalla, jossa projektit etenevät suunnilleen samaan tapaan kuin rakentamisessakin.

Ensimmäinen vaihe voi olla esikartoitus, jossa selvitetään hankkeen tarkoituksenmukaisuus, laajuus, aikataulut, kustannukset jne. Rakentamisessa tätä vaihetta vastaa hankekartoitus, jossa selvitetään tarpeet, aikataulut, kustannukset jne. Ensimmäinen vaihe voi kummassakin jäädä kokonaan pois.

Toisena vaiheena tulee määrittely, joka jakaantuu yleensä toiminnalliseen ja tekniseen määrittelyyn. Rakentamisessa seuraa suunnitteluvaihe, joka myös jakaantuu useampaan osaan (arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, lvi-suunnittelu, sähkösuunnittelu).

Kolmantena vaiheena tulee toteutus, joka voi jakaantua usealle eri toteuttajalle (koodari).  Rakentamisessa toteutusvaihe pitää sisällään usean eri urakoitsijan työt. 

Neljäntenä vaiheena tulee testaus, jossa eri henkilöiden toimesta varmistetaan että toteutus toimii halutulla tavalla. Rakentamisessa tähän tarkastusvaiheeseen kuuluvat vastaavan työnjohtajan eri työvaiheiden valvominen ja viranomaisten tekemät katselmukset.

Viidentenä vaiheena tulee käyttöönotto, jossa toimittaja asentaa uuden järjestelmän ja asiakas vastaanottaa sen. Rakentamisessa käyttöönotto on se asukkaiden lopullinen muuttopäivä. 

Viimeisenä vaiheena tulee takuu, jonka aikana huomatut virheet toimittaja joutuu korjaamaan omalla kustannuksellaan. Sama koskee rakentamistakin.

Eli projektin vaiheet vastaavat hyvin toisiaan vaikka kyse on aivan erilaisista asioista.


Tehdäänpä vielä vertailu projektien henkilöistä.

Projektipäällikkö, IT-alalla se on siihen tehtävään koulutettu henkilö. Rakentamisessa projektipäällikkö olen minä, ellen ole palkannut siihen erillistä rakennuttajakonsulttia.

Määrittelyvaihe, IT-alalla toiminnallisen ja teknisen määrittelyn voi tehdä myös sama henkilö. Yleisempää on että toiminnallisen määrittelyn tekee eri henkilö kuin teknisen. Rakentamisessa pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu ja rakennesuunnittelu voi olla saman henkilön tekemiä (tai ne voivat kaikki olla eri henkilöiden tekemiä). Lvi- ja sähkösuunnittelu vaatii omat henkilöt.

Toteutusvaihe, IT-alalla on yleensä useita toteuttajia. Lisäksi toteuttajat voivat vielä olla eri maista. Rakentamisessa eri vaiheilla on omat tekijänsä ja myös siinä tekijät voivat olla eri maista. 

Testausvaihe, IT-alalla tehdään yleensä kolmenlaista testausta. Toteuttaja testaa oman työnsä lisäksi toimittaja sekä asiakas testaavat kokonaisuuden omalta osaltaan. Rakentamisessa tarkastusvaiheessa on vastaava työnjohtaja sekä kunnan viranomaiset. Tämän lisäksi myös minun pitää ns. asiakkaana osallistua näihin.

Käyttöönottovaihe, IT-alalla työn vastaanottaa asiakas. Rakentamisessa työn vastaanotan minä.

Takuuvaihe, IT-alalla takuuasiat ja mahdolliset sanktiot ym. kirjataan etukäteen sopimukseen. Rakentamisessa pitäisi myös tehdä kirjalliset sopimukset, joissa on otettu huomioon takuut ja mahdolliset myöhästymiset jne.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti